لازم به ذکر است که هزینه های هملیش به شرح زیر می باشد:

  • هزینه ثبت‌نام برای هر فرد برای ارائه یک مقاله مبلغ 1,500,000 ریال می‌باشد و در صورت داشتن بیش از یک مقاله، مبلغ ثبت‌نام برای مقالات بعدی هر کدام 1,200,000 ریال می‌باشد.
  • هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد بدون داشتن مقاله مبلغ 1,200,000 ریال می باشد.
  • هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در جلسات کنفرانس، ناهار و پذیرایی در روزهای برگزاری کنفرانس و دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات می‌باشد.     
  • برای هر مقاله میبایست حداقل یک نفر ثبت نام نماید. در صورت شرکت بیش از یک نفر، ثبت نام برای سایر شرکت‌کنندگان ضروری است.
  •  اعضا انجمن از 20% تخفیف برخوردارند.     

ملاکتاریخ‌های مذکور، تاریخ دریافت فیش بانکی و فرم ثبت‌نام توسط دبیرخانه کنفرانساست. 

خواهشمند است هزینه ثبت‌نام را به حساب جاری شماره 0103300887001  بانک صادرات به نام انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران واریز نمایید. عدم پرداخت به‌موقع هزینه ثبت‌نام به‌منزله انصراف جنابعالی از شرکت در کنفرانس تلقی میگردد.